image
image
Osiguranje imovne
Osiguranje vozila
Osiguranje lica
Osiguranje zivota
Osiguranje poljoprivrede
Osiguranje transporta

?

Autoodgovornost

 

Šta znači osiguranje od Autoodgovornosti?

Šta znači osiguranje od Autoodgovornosti?
Osiguranjem od autoodgovornosti je pokrivena građansko pravna odgovornost za štetu pričinjenu trećim licima upotrebom motornog vozila, što praktično znači da štetu koju prouzrokuje vozač motornog vozila trećem licu, a koje je osigurano od auto-odgovornosti u momentu nastanka štete neće platiti on već osiguravajuća kuća koja je izdala polisu.

 

Polisa osiguranja od autoodgovornosti ne pokriva štete na Vašem vozilu. Dejstvo osiguranja autoodgovornosti se vezuje za vozilo, a ne za lice koje njime upravlja, tako da će osiguravajuća kuća koja je izdala polisu autoodgovornosti za vozilo, platiti štetu.

Kolika je suma osiguranja na polisi Autoodgovornosti?

Kolika je suma osiguranja na polisi Autoodgovornosti?
Zakonski je regulisano da najniži iznos na koji se mora ugovoriti osiguranje od autoodgovornosti za autobuse i teretna vozila jeste 200.000 USD, a za ostala motorna vozila 100.000 USD, po jednom štetnom događaju.

 

U slučajevima da pričinjena šteta prelazi ove iznose, mora ćete sami nadoknaditi razliku između ugovorene sume osiguranja i stvarne visine štete.

Šta se dešava kada štetu prouzrokuje vozilo iz inostranstva?

Šta se dešava kada štetu prouzrokuje vozilo iz inostranstva?
Savetujemo da neposredno nakon saobraćajne nesreće od počinioca štete obezbedite fotokopiju njegove zelene karte kao i uviđaj saobraćajne policije.

 

Ukoliko niste u mogućnosti da obezbedite fotokopiju zelene karte, potrebno je detaljno prepisati sve podatke sa nje, a posebno: broj zelene karte, naziv osiguravajuće kuće koja ju je izdala, period važenja, ime i prezime za koga je izdata i podatke o motornom vozilu za koje je izdata.

 

Svim našim klijentima koji posete stranicu Prijava štete i popune tražene podatke, obezbeđujemo besplatnu pomoć i savet prilikom prijave štete

?

Kasko

 

Šta znači kasko osiguranje?

Šta znači kasko osiguranje?
Osiguranje od šteta na sopstvenom motornom vozilu. Za razliku od osiguranja autoodgovornosti, kasko nije obavezno osiguranje, dakle dobrovoljno zaključujete kasko osiguranje svog automobila u nameri da ga zaštite od raznih oštećenja.

Od kojih rizika se može osigurati?

Od kojih rizika se može osigurati?
Kasko osiguranjem vozila pruža se osiguravajuća zaštita za sve vrste motornih vozila i njihove sastavne delove od širokog spektra rizika kao što su:

 

Paket osnovnih rizika: saobraćajna nezgoda (sudar, udar, prevrnuće, iskliznuće, itd.) - bez obzira na krivicu osiguranika, pad ili udar nekog predmeta, požar, eksplozija, iznenadno termičko ili hemijsko delovanje spolja, udar groma, grad, oluja, snežna lavina, pad letelice, manifestacije, demonstracije i obest trećih lica.

 

Dopunski rizici: krađa vozila u celini (podrazumeva se pored klasične krađe, razbojnička krađa, razbojništvo, prevara) i utaja vozila

Kako zaključiti najpovoljniju polisu kasko osiguranja?

Kako zaključiti najpovoljniju polisu kasko osiguranja?
Da bi ste obezbedili optimalno pokriće za svoje vozilo, najpre se odlučujete za širinu pokrića, tj. vrste opasnosti od kojih će Vaše vozilo biti osigurano(osnovni rizici, dopunski rizici, kombinacije delimičnih osiguranja, itd.).

 

Dalje postoji mogućnost izbora kasko osiguranja sa učešćem u šteti ili bez, kao i vrstom učešća apsolutno ili relativno. Takođe postoji mogućnost izbora načina plaćanja premije osiguranja.

 

Svaki od navedenih parametara utiče na visinu premije, tako da njihovim izborom dolazite do cene koja je Vama prihvatljiva.

?

Pomoć na putu

 

Šta znači osiguranje pomoć na putu?

Šta znači osiguranje pomoć na putu?
Ovo osiguranje obezbeđuje brzu i efikasnu asistenciju različitih vrsta pomoći tokom svih 24 časa u slučaju da se na Vašem vozilu dogodi kvar, oštećenje, uništenje, krađa vozila (DDOR), nesrećni slučaj, saobraćajna nezgoda a koja za posledicu ima nemogućnost vozila da učestvuje u saobraćaju ili da se kreće na propisan način.

Šta obuhvata asistencija?

Šta obuhvata asistencija?
organizaciju pomoći - pokriće troškova popravke u slučaju manjeg kvara,

 

pokriće troškova vuče (šlepovanja),

 

pokriće troškova najma zamenskog vozila,

 

pokriće troškova prenoćišta vozača i putnika,

 

pokriće troškova prevoza vozača i putnika do prebivališta (sedišta), odnosno odredišta,

 

pokriće troškova povratka vozila koje je oštećeno u inostranstvu,

 

pokriće troškova vozača koji sprovodi povratak popravljenog vozila.


Za izradu ponude osiguranja i kalkulaciju premije posetite stranicu Prijava za osiguranje.