Osiguranje zivota
image
Osiguranje imovne
Osiguranje vozila
Osiguranje lica
Osiguranje zivota
Osiguranje poljoprivrede
Osiguranje transporta

?

Šta Vam pruža polisa osiguranja života?

Šta Vam pruža polisa osiguranja života?
Zaključivanjem polise osiguranja života ulažete u svoju sigurnost, sigurnost svoje porodice, istovremeno štedite i planirate svoju budućnost. Osiguranje života obezbeđuje zaštitu od finansijskih gubitaka koji mogu nastati kao posledica neizvesnih događaja vezanih za život svake osobe. Kroz dugoročnu štednju, osiguranje života obezbeđuje socijalnu sigurnost i očuvanje nivoa životnog standarda u kasnijim godinama, ali i finansijsku zaštitu porodice u slučaju kada je to najpotrebnije.

 

Pored finansijske zaštite u slučaju tragičnog događaja, posedovanje polise osiguranja života ima i mnoge druge prednosti. Na primer, polisa predstavlja hartiju od vrednosti i u tom svojstvu se koristi kao sredstvo obezbeđenja za jednostavnije odobrenje kredita kod banaka.

Koje su prednosti?

Koje su prednosti?
Zaključivanjem polise osiguranja života istovremeno ostvarujete pogodnosti osiguranja i štednje. Ugovorena osigurana suma, zajedno sa obračunatom dobiti uvek se isplaćuje u celosti osiguraniku, u slučaju isteka ugovora ili korisniku osiguranja, u slučaju nastupanja smrti. Uz ovo osiguranja možete zaključiti i osiguranje od posledica nesrećnog slučaja (smrt usled nezgode, invaliditet, troškovi lečenja, dnevna naknada). Na ovaj način uz štednju obezbeđujete i dodatnu sigurnost.

Koju vrstu polise zaključiti?

Koju vrstu polise zaključiti?
Osiguranje života je dugoročna obaveza i potrebno je potpuno sagledavanje ličnih potreba i želja, i na osnovu toga odrediti vrstu polise. Na tržištu postoji veliki broj vrsta osiguranja namenjeno raznim potrebama i pa ćemo navesti samo neke:

 

mešovito osiguranje života

 

osiguranje života za slučaj smrti korisnika kredita

 

riziko osiguranje života

 

osiguranje života sa dopunskim ugovaranjem za slučaj nezgode

 

osiguranje života sa dopunskim ugovaranjem za slučaj nezgode sa progresivnim načinom obračuna naknade za slučaj nastanka trajnog invaliditeta usled nezgode e se obezbeđuje 50% uvećane naknade)

 

osiguranje za školovanje dece – stipendijsko osiguranje

 

osiguranja života sa osiguranjem za slučaj težih bolesti

 

osiguranja života uz obveznice stare devizne štednje

 

 

 

Na koji iznos se može zaključiti osiguranje života?

Na koji iznos se može zaključiti osiguranje života?
Ugovoreni iznos na koji se zaključuje ovo osiguranje zavisi od toga koliko se izdvaja (mesečno, kvartalno, polugodišnje, godišnje ili jednokratno), izabranog perioda trajanja osiguranja i godina starosti.


Za izradu ponude osiguranja i kalkulaciju premije posetite stranicu Prijava za osiguranje.