Osiguranje transporta
image
Osiguranje imovne
Osiguranje vozila
Osiguranje lica
Osiguranje zivota
Osiguranje poljoprivrede
Osiguranje transporta

?

Osiguranje robe u transportu - kargo

 

Šta može biti predmet osiguranja?

Šta može biti predmet osiguranja?
Sva roba (stvari) koja se prevozi izvan i unutar granica Republike Srbije, bilo kojom vrstom prevoznog sredstva (brod, železnica, kamion, avion, pošta).

Od kojih rizika se može osigurati?

Od kojih rizika se može osigurati?
osnovni rizici: saobraćajna nesreća, elementarna nepogoda i požar

 

dopunski rizici: krađa ili neisporuka.

 

rizici kao što su razna oštećenja na robi (stvarima) usled manipulacije pri utovaru i istovaru ili usled oštećenja ambalaže, cepanja vreća, lom (sa rasipanjem sadržine ili curenjem) kvar.

Šta predstavlja vrednost na koju se plaća premija?

Šta predstavlja vrednost na koju se plaća premija?
Osnovica za obračun premije je fakturna vrednost robe uvećana, eventualno, za troškove carine i transporta.

 

Visina premije zavisi od vrste robe, rizika koje želite da pokrijete, vrste prevoza, relacije itd.

?

Osiguranje od odgovornosti vozara

 

Zbog čega Vam je potrebno ovo osiguranje?

Zbog čega Vam je potrebno ovo osiguranje?
Ugovaranje ovog osiguranja je potrebno iz razloga što je zakonskim propisima regulisano u kojim se slučajevima vozar ne može osloboditi odgovornosti, te se po ovim osiguranjem isplaćuju šteta nastale u toku prevoza na robi (stvarima), a za koju ste Vi ili lica koja su po Vašem nalogu radila na izvršenju prevoza odgovorni.

Koje vrste osiguranja postoje?

Koje vrste osiguranja postoje?
Zavisno od vrste prevoznog sredstva i relacija te propisa na osnovu kojih je regulisana delatnost vozara postoji:

 

osiguranje odgovornosti drumskog vozara u domaćem transportu,

 

osiguranje odgovornosti drumskog vozara u međunarodnom transportu (CMR),

 

osiguranje brodara unutrašnje plovidbe u domaćem transportu,

 

osiguranje brodara unutrašnje plovidbe u međunarodnom transportu.

?

Osiguranje plovnih objekata - kasko

 

Šta može biti predmet osiguranja?

Šta može biti predmet osiguranja?
plovni objekti (brodovi, jahte, gliseri, čamci, skuteri i dr.),

 

redovne zalihe goriva i maziva, zalihe hrane i pića potrebnih za posadu broda,

 

dodatna ili specijalna oprema, mreže i drugi ribarski pribor,

 

troškovi vađenja potonulih plovnih objekata.

Od kojih opasnosti i rizika se može osigurati?

Od kojih opasnosti i rizika se može osigurati?
Osiguravaju se štete nastale kao neposredna posledica sledećih rizika:

 

plovidbena nezgoda (sudar, udar, nasedanje i sl.),

 

požar, eksplozija na brodu, drugom brodu ili obali,

 

nevreme, oluja i sl. vanredni događaji,

 

dodir ili struganje dna na obeleženom plovnom putu,

 

gubitak sidra, sidrenog lanca i propelera, kao i lom osovine propelera i dr.

 

Daje se pokriće i za:

 

troškove opravdano učinjene u cilju spašavanja ili smanjenja štete na osiguranom plovnom objektu,

 

krađa plovnog objekta ili njegovog inventara,

 

nagrade za spašavanje,

 

doprinosi generalne havarije.

Koja je teritorijalna važnost ovog osiguranja?

Koja je teritorijalna važnost ovog osiguranja?
Ovo osiguranje može da se ugovori da važi na unutrašnjim vodama Evrope, primorju Crne Gore, Baltičkom moru, Severnom moru i Sredozemnom moru.

?

Obavezno osiguranje vlasnika čamaca od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima

 

Zbog čega Vam je potrebno ovo osiguranje?

Zbog čega Vam je potrebno ovo osiguranje?
U skladu sa odredbama novog Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju osiguranje vlasnika čamaca za štetu pričinjenu trećim licima uvedeno je u kategoriju obaveznih osiguranja.,

 

Svi vlasnici čamaca sa sopstvenim pogonom snage motora preko 15kW, koji se saglasno propisima o registraciji čamaca upisuju u odgovarajući registar, dužni su da osiguraju svoj čamac od odgovornosti za štetu koju upotrebom čamca pričine trećim licima.

Od kojih rizika ste osigurani?

Od kojih rizika ste osigurani?
Ovom vrstom osiguranja reguliše se odgovornost vlasnika čamca za štetu pričinjenu trećim licima upotrebom čamca, usled:

 

smrti,

 

povrede tela ili narušavanja zdravlja,

 

štete usled pada,

 

štete usled izbacivanja stvari iz čamca.

Koja je teritorijalna važnost ovog osiguranja?

Koja je teritorijalna važnost ovog osiguranja?
Osiguranja se pruža se za plovidbu teritorijalnim vodama Republike Srbije.

Da li je obavezno imati zaključenu polisu prilikom registracije čamca?

Da li je obavezno imati zaključenu polisu prilikom registracije čamca?
Stupanjem novog zakona na snagu, registracija čamaca ili produženje registracije moćiće da se izvrše tek kada se nadležnom organu podnese dokaz o zaključenom ugovoru o osiguranju. Za vlasnike čamaca koji nemaju zaključeno obavezno osiguranje, zakonom su predviđene kazne.

?

Osiguranje od opasnosti izazvanih prevozom opasnih materija

 

Zbog čega vam treba ovo osiguranje?

Zbog čega vam treba ovo osiguranje?
Zakonodavac je Zakonom o prevozu opasnih materija (Sl. List SFRJ 27/90) i Uredbom o prevozu opasnih materija u drumskom i železničkom saobraćaju (Sl. Glasnik Republike Srbije, 53/2002) obavezao vlasnike ili nosioce prava korišćenja opasnih materija na teritoriji Republike Srbije da posebno osiguraju opasnu materiju za slučaj štete pričinjene trećim licima usled smrti, povrede tela ili zdravlja, oštećenja ili uništenja stvari i imovine ili zagađenja životne sredine u toku prevoza.


Za izradu ponude osiguranja i kalkulaciju premije posetite stranicu Prijava za osiguranje.