O nama

"POLISA" d.o.o. Novi Sad obavlja delatnost zastupanja u osiguranju u ime i za račun društava za osiguranje „DELTA GENERALI“ a.d.o. Beograd, „UNIQA Neživotno osiguranje“ a.d.o., KOMPANIJA "DUNAV OSIGURANJE" a.d.o. Beograd i AS NEŽIVOTNO OSIGURANJE a.d.o. Beograd.

Od svog osnivanja 2005. godine i dobijanja Ovlašćenja Narodne banke Srbije zastupamo interese preko 4.000 klijenata u proceni rizika, zaključenju i sprovođenju ugovora o osiguranju.

Postanite naš Klijent i izaberite siguran put u obavljanju svoje delatnosti i svakodnevnom životu.

Podatke o društvu možete preuzeti ovde.
NOVI SAD
mapa Novi Sad

 

 

Narodnog fronta br.73, lokal 16, 21000 Novi Sad
Telefon: 021.679.04.04
Fax: 021.636.01.14
e-mail: polisa@polisa.rs

 

mapa Novi Sad

 

 

 

ALEKSANDAR MATOŠIĆ, direktor
Mobil: 064.64.77.550
e-mail: aleksandar.matosic@polisa.rs
Skype: aleksandar.matosic

 

NIKOLA KOVAČEVIĆ, zastupnik
Mobil: 064.64.77.551
e-mail: nikola.kovacevic@polisa.rs

 

Pitanja
Vrsta osiguranja
E-mail adresa
Telefon
Upit (do 250 karaktera)
* Svi podaci su obavezni